Informatie beheer

parkfoto
foto: © J. Boom

Laatste berichten

logo Frisia 25 januari 2021 Groen onderhoud
Volgende maand zal Frisia starten met het snoeien van bomen en struiken. Daarbij zullen veel spontaan opgekomen populieren en wilgen flink worden gekortwiekt, anders groeien er te veel bomen. Na het snoeien zullen enkele planten of struiken worden aangebracht ter vervanging.
Wensen, op- en aanmerkingen kunt u sturen naar de  Supportgroep Groen.


let op 18 juli 2019 Verzakking in de meterkastfoto meterkast
Er zijn verzakkingen vastgesteld van de 380 Volt elektrakabel naar de woning. Dit kan een levensgevaarlijke situatie opleveren: kortsluiting, brand.
Controleer even de aanvoerkabel in de meterkast. (zie foto).
Mocht u ook een verzakking zien, stuur dan even een bericht naar de  Stichting Beheer Houtribhoogte met vermelding van naam, adres en telefoonnummer, dan wordt de vraag gebundeld voor een project van Liander.


Groenonderhoud

Voor de planning en uitvoering van het groenonderhoud maakt de Stichting Beheer gebruik van de Supportgroep Groen van enkele deelgenoten / bewoners. Heeft u individuele wensen dan kunt u die indienen bij de Supportgroep.  Per email
Uitgebreide werkzaamheden, zoals het kappen van bomen en nieuwe aanplant, worden eerst aan het Bestuur van de Stichting Beheer voorglegd. Kleinere werkzaamheden worden in het lopende jaarplan meegenomen.
Het groenonderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig een door het bestuur goedgekeurd plan voor het lopende jaar. Zie Groenonderhoud 2021 .
De voortgang zal regelmatig op de website worden gemeld.
Het groenonderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Stijlgroep .
Met de projectontwikkelaar wordt afgestemd over het beheer van de te bebouwen terreinen; voornamelijk maaien één keer per jaar.


Reglementen en voorschriften

Statuten Stichting Beheer

Bewonersreglement zoals opgesteld in 2008.

Parkreglement .

Tekening voor toegestane satellietontvanger (schotelantenne). Plaatsing toegestaan uitsluitend na aanmelding vooraf bij de Stichting Beheer.

Voor het plaatsen van zonnepanelen is vooraf toestemming nodig van de Stichting Beheer op basis van de technische omschrijving (aantal, type, lay-out, ...) van het project. Lees daarnaast deze informatie


Top