Groenonderhoud zomer 2018

parkfoto

foto: © J.C. Boom

Toelichting Groenonderhoud 2018

Met de ervaringen van voorgaande jaren is besloten om meer riet terug te dringen. Niet alleen voor het landschap, maar ook om beschadiging te voorkomen (zoals bijvoorbeeld langs het fietspad). Dat kan door het regelmatig maaien. Om de kosten te kunnen beheersen is besloten om de maaicyclus te verlengen van 3 naar 4 weken.

Vanaf week 16 / 17 tot en met september wordt gemaaid volgens onderstaande planning.

Maaien:

kaartje maaienKlik op de afbeelding voor vergroting

Elke vier weken vanaf start:

 1. - Langs alle rijwegen en het verharde fietspad tot circa 0,7 m.
 2. - Achter en langs de woningen Duinvoet (laag) vanaf terras tot het schelpenpad.
 3. - Achter en naast de woningen Houtwal zo ver mogelijk tot het water.
 4. - Vanaf het verharde fietspad tot de waterrand aan de zuidzijde van de vijver V8.
 5. - Vanaf het verharde fietspad tot het begin van de helling aan de noordkant van het talud.
 6. - Tussen IJsselmeerdijk en zandweg Onderlangs tot zo dicht mogelijk langs de braamstruiken.
 7. - Verlengde van zandweg Onderlangs; één keer heen en één keer terug.
 8. - Begroeiing langs IJsselmeerdijk: 10 m links/rechts uitrit Landscheiding, 5 m uitrit links / rechts Onderlangs. Huidige overzichtelijke situatie handhaven.
 9. - Talud noordzijde Wetland tot waterrand.

Plus elke vier weken, eerste keer ongeveer week 27 afstemmen met bovenstaande cyclus (eventueel met de bosmaaier):

 1. - Gehele terrein rond vijvers V1 (Onderlangs) en V4 (Duinvoet) tot zo dicht mogelijk aan de waterrand.
 2. - Achter en naast de woningen Onderlangs 13 t/m 19.
 3. - Tussen de woningen Wetland.

Overig:

 1. - Schelpenpaden milieuvriendelijk ‘onkruidvrij’ maken (voorjaar / zomer).
 2. - Distels verwijderen.
 3. - Na signalering Berenklauw, deze uitsteken en verwijderen.
 4. - Vijver Wetland: alg verwijderen eind juni / begin juli.

Einde seizoen vóór 1 november:

 1. - Riet rond alle vijvers (vanuit boot; vijver Duinvoet bosmaaier) – maaisel afvoeren.
 2. - Landtongen vanaf Landscheiding klepelen.
 3. - Eiland E1 Wetland circa 4/5 klepelen.
 4. - Strook langs Houtribweg klepelen.
 5. - “Parkeerplaats” Onderlangs bij speeltuin.
 6. - Alle overige te bebouwen terreinen klepelen.

Geen onderhoud:

 1. - Hoek fietsbruggetje – Markerwaarddijk – Houtribweg.
 2. - Vanaf hek Markerwaarddijk tot schelpenpad.
 3. - Speeltuin ‘Het Duinpaleis’ (= Gemeente Lelystad) begroeiing rondom wel terugsnoeien.
 4. - Punt voorbij de vijver V7 tussen IJsselmeerdijk en Houtribweg.
Top