Disclaimer - Privacy Statement

parkfoto
foto: © J.C. Boom

Disclaimer - Privacy Statement website Houtribhoogte.com

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer-privacy statement beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid

De eigenaar van de website stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan hij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Hij vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat hij geen aan-sprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Ondanks het feit dat de eigenaar zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan hij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hoewel de eigenaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De eigenaar geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) in strijd is met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzet tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, (iii) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden, (iv) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (v) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de eigenaar, of in gebruik via Creative Commons en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan de eigenaar of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

3. Wijzigingen

De eigenaar behoudt het recht deze tekst (disclaimer-privacy statement) op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Privacy Statement

De eigenaar respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. De website maakt gebruik van betrouwbare hosting- / datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om berichten via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. In sommige gevallen kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. verzameld worden. Deze gegevens helpen de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Top