Houtribhoogte bewonersinformatie

parkfoto

foto: © Lute Visscher

Informatie van donderdag 19 juli 2018.

 Vertrek Houtribhoogte: 10:13 uur    Totale dienstregeling »

 Geen werkzaamheden gepland.    Werkplan Groenonderhoud 2018 »

 HVC Afvalinzamelingicoon afvalvrijdag 20 juli

icoon afval maandag 23 juli icoon afval maandag 30 juli

Laatste nieuws.

logo Frisia 29 juni Groenonderhoud
De volgende werkzaamheden zijn gepland: riet maaien vijver 4 (Duinvoet hoog) op 9 juli e.v., maaien zomer regime donderdag 12 juli, alg verwijderen en riet maaien vijver 7 (Wetland) 12 juli. Er is op verschillende plaatsen in onze wijk brem geplant. Dit op verzoek van bewoners om meer kleur. Misschien af en toe water geven deze droge maanden?
[Door omstandigheden kloppen de genoemde data niet meer helemaal.]

logo houtribhoogte 30 mei Verzakkingen carport
Bij veel woningen is de bestrating in de carport ernstig verzakt. Vooral bij de woningen van Duinvoet (laag). Herstel onder de carport is voor eigen rekening. Een gezamenlijk herstelproject zou kostenefficient kunnen worden uitgevoerd. Is er interesse voor? Gaarne uw reactie per  email.
De Supportgroep Groen zal de belangstelling inventariseren en met de Stichting Beheer bespreken. [Graag uw reactie vóór 1 juli.]

logo houtribhoogte 7 mei Rioolinspectie
Van der Wiel gaat in opdracht van de projectontwikkelaar een onderzoek uitvoeren van het rioolsysteem met een camera.
Zie brief »

[Update 29 juni: Onregelmatigheden, een verkeerde aansluiting en een gescheurde afvoer, zijn verholpen.]

Al het nieuws »

Top