Houtribhoogte bewonersinformatie

parkfoto

foto: © Lute Visscher

Informatie van dinsdag 12 november 2019.

 Geen buurtbus meer vandaag    Totale dienstregeling »

 Vanaf 30 oktober diverse werkzaamheden.

 HVC Afvalinzamelingicoon afvalmaandag 18 november

icoon afval maandag 25 november icoon afval vrijdag 6 december

Laatste nieuws.

logo Frisia 12 november Groenonderhoud
Volgende week is de maaiboot beschikbaar en zal het riet in de vijver V7 en V8 worden gemaakt. Het gemaaide riet zal tijdens het snoeien in de wintermaanden (januari - februari) worden afgevoerd.


logo Frisia 7 oktober Groenonderhoud
Komende weken wordt Houtribhoogte 'Winterklaar' gemaakt: de te bebouwen terreinen zullen worden gemaaid, het riet aan de oevers van vijver V1, V7 en V8 ook, afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en met in achtneming van de voorschriften om oud riet te laten staan. Het snoeien van struiken zal na december worden uitgevoerd. Bomen worden in principe NIET gesnoeid.


logo Frisia 23 september Groenonderhoud
Het riet rond de vijver van Duinvoet zal worden gemaaid. Ook de restanten van de nesten van de Eikenprocessierups zullen worden verwijderd. We naderen het einde van het seizoen; winterwerkzaamheden: riet verwijderen, bomen en struiken met beleid snoeien en eventueel (beperkt) aanplanten.


Alle berichten »

Top